Customers | |
| |

OJSC “Magnit”: Change of remuneration to OJSC “Objedinennaya registratsionnaya kompaniya” (ORK)